Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet (başarı) için en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.

 

 

1-M.Kemal.Ataturk