Bilim

Nanoteknoloji-Fizik-Bilim Blog

Date

Şubat 10, 2016

Atatürk ve Bilim

Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet (başarı) için en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.    

© 2016 Bilim — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑