ata_banner

İnsanoğlu herşeyi kendi hayatını kolaylaştırmak için yapar. Bilim de daha rahat yaşamak için vardır. Teknoloji günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bunu da sağlayan bilimdir.

Bilimde hile olmaz. Olursa da çok fazla sürmez. Daima gerçeği aramakla uğraşan bilim adamlarının ahlaksız olması kabul edilemez.

Kendi hayatını kolaylaştıracağını ve refah düzeyini artıracağını bilen toplumlar bilime sahip çıkıp, saygı duyarlar. Tabi önce topluma bu gerçeğin öğretilmesi gerekir. Yoksa kendine saygı duymayan bir toplumdan bilime saygı duyması beklenemez.